Бьорн Стенверс

Директор на мултинационална НПО в Холандия, бивш директор на UNESCO и ICOM, лектор в президентската академия на Русия

"Бьорн понастоящем съчетава позицията на изпълнителен директор във фондация ECF със седалище в Амстердам с непрекъсната работа по проекти за Fonds de dotation de l'ICOM (Международен съвет на музеите), като съветва в световното наследство на ЮНЕСКО и преподава в Амстердамския университет на изкуствата в Холандия, както и в президентската програма за министри на Руската президентска академия за национална икономика и публична администрация.
Има бакалавърски и магистърски степени по маркетинг, комуникации, история на изкуствата, мениджмънт и бизнес. Завършва и Международната програма за културно лидерство на Британски съвет 2010-2012. През 2013 г. основава и работи върху развитието на Фондацията на музеите в Амстердам. От 2014 г. създава и ръководи над 8 различни музейни академии за музея на Ростовския Кремъл, музея в Амстердам, музея в Аруба, музея на Алтай, Московския руски зоопарк и други за обучение и развитие на персонала. Заема редица позиции в борда на организации и компании като: председател на Народния университет в Амстердам, председател на музея на Диамантите в Амстердам, ICOM MPR, Амстердамския фестивал на светлината и е попечител на обекта на световното наследство на крепостта Брест. Има значителен брой публикации и заема няколко консултативни позиции. За него е чест и удоволствие да споделя своя опит и знания."