Регистрирайте се

Регистрирайте се сега. Местата са ограничени до 100 и бързо се запълват. След Вашата регистрация ще получите и-мейл с информация за налични свободни места с потвърждение за Вашето участие, както и инструкции за заплащане. Молим да обърнете внимание на това, че дори и при направена регистрация, има възможност местата вече да са запълнени. Събитието е подходящо най-вече за мениджъри, специалисти в сферата на човешките ресурси и/или маркетинг, собственици на бизнес.
Очакваме Ви в "Новият ЧР мениджър - готов да управлява хора успешно в новата реалност."

С тази регистрация Вие се съгласявате данните Ви да бъдат обработени от „Амейз“ ЕООД за целите на предстоящото събитието по чл. 1. закона въвежда мерките за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.